• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .Kvalitetsstyring

QM Teknik tilbyder hjælp til opbygning og vedligeholdelse af ledelsessystemer indenfor følgende kvalitetsstyrings standarder:
ISO 9001 Kvalitetsstyring.
ISO 13485 ”Medicinsk udstyr- kvalitetsstyringsystemer- krav og lovmæssige formål“

QM Teknik tilbyder hjælp i forhold til:

 • Opbygning af kvalitetsstyringssystem
 • Tolkning, sparring og rådgivning
 • Vedligehold af eksisterende system, – opdatering af dokumenter, instruktioner og procedure
 • Audit
 • Proceskortlægning
 • Risiko analyse
 • Brug af forskellige kvalitetstekniker

ISO 9001
For virksomheder som ønsker en stærk, fremadrettet og vækstorienteret virksomhed.

ISO 13485
Virksomheder som fremstiller medicinsk udstyr, og som gennem ledelsesstandarden ønsker at sende et stærkt signal til sine kunder og medarbejder, eller imødekomme krav fra myndigheder og kunder.

Styrker ved Audit:

Værdiskabende audit.
Audit er ikke alene et krav i forbindelse med kvalitetsstyringsstandarden 9001, – audit er værdiskabende,- og ikke til at undvære når man først er begyndt på det.

Audit kan sammenlignes med servicetjek af vores bil, eller det ½ årlige tandlægebesøg, Det forebygger, opdatere og vedligeholder.

Gennem audit lære vi vores virksomhed at kende som den er (og ikke som vi tror den er), audit giver mulighed for at justeret i tide, ligesom forbedringsforslag/ -muligheder kommer for dagen.

Ekstern / intern auditor.
Også virksomheder som i dag gennemføre audit ved brug af interne auditorer, kan have store fordele af fra tid til anden, at ”hive” en ekstern auditor ind.

Det kan være et godt og friskt pust og inspiration til den auditering som løbende foregår i virksomheden.
– Nye øjne, nye tanker, nye spørgsmål, nye vinkler.
– Nye forslag til forbedringer, alternative metoder og effektivisering.

Audit sætter fokus.
Audit kan deles op i mange typer, alt efter hvad man ønsker at sætte fokus på. Vælg om det skal være systemaudit, enmeaudit, afdelingsaudit, produktaudit, procesaudit, leverandøraudit eller noget helt syvende.